Giới thiệu

Thông thường, thang máy sau khi được lắp đặt xong, được xây dựng hoàn thiện và ốp đá ngoài cửa, khoan, bắt vít vào bê tông, hàn chết vào cốt thép của công trình nên việc tháo dỡ gặp rất nhiều khó khăn....
Chi tiết

THANG MÁY

Thang máy gia đình 20

Thang máy gia đình 19

Thang máy gia đình 18

Thang máy gia đình 17

Thang máy tải khách 15

Thang máy tải khách 14

Thang máy gia đình 16

Thang máy gia đình 15

Thang máy gia đình 14

Thang máy gia đình 13

Thang máy gia đình 12

Thang máy gia đình 11